jin24:

Khi nghĩ về tám năm chúng mình bỏ lỡ, lần đầu tiên tớ thấy nuối tiếc nhiều đến như vậy. Chúng mình không đáng phải cô đơn trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, phải không?
Cậu có muốn tiếp tục bỏ lỡ những năm tháng tiếp theo không?

  1. tamchec reblogged this from chalalot and added:
    :’(
  2. chalalot reblogged this from khunglong
  3. namlt reblogged this from nhoxpooh
  4. khunglong reblogged this from nhoxpooh
  5. nhoxpooh reblogged this from nhocktlx
  6. nhocktlx reblogged this from jin24
  7. jin24 posted this
Blog comments powered by Disqus