Bàn tay em vẫy ngoài xa vắng

Có phải lòng anh đang có mưa?

[…]

Blog comments powered by Disqus