Thì ra ngày tháng trôi qua rất nhanh, nhắm mắt lại và mở mắt ra đã thấy lãng quên nhiều thứ mà tưởng như cần phải ghi nhớ rất lâu…

Thì ra ngày tháng trôi qua rất nhanh, nhắm mắt lại và mở mắt ra đã thấy lãng quên nhiều thứ mà tưởng như cần phải ghi nhớ rất lâu…

  1. shin-lady reblogged this from nhocktlx
  2. namlt reblogged this from nhoxpooh
  3. nhoxpooh reblogged this from nhocktlx
  4. nhocktlx posted this
Blog comments powered by Disqus