Anh vẫn thường bảo: anh tin, nếu là của nhau nhất định sẽ là của nhau. Tôi cũng tin vào điều đó, như tin, vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.
Rồi, tôi nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn, nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đủ sức đi hết một vòng tròn ấy, rồi gặp lại nhau, tiếp tục yêu nhau. Vì trái đất tròn, nên người ta cứ mải miết đi mà không biết đã sắp được gặp lại chưa, không bao giờ nhìn được đích đến, không bao giờ biết cả 2 đang cách nhau bao xa. Vì trái đất tròn, nên nếu một trong hai người mỏi mệt hay dừng chân lại trước, thì người kia sẽ vất vả vô cùng.
Nếu may mắn, cả hai cùng đủ sức, đi một vòng họ nhất định sẽ trở về bên nhau. Hoặc không, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài mà không sao đủ sức yêu nữa. Tệ hơn cả, là khi một trong hai người bỏ dở giữa chừng…
Vì trái đất tròn, nên tôi vẫn nghĩ, yêu thương là nắm tay nhau thật chặt. Nếu đã buông, đừng để họ lạc bạn quá xa. Vì, có vô vàn lí do lớn hơn niềm tin sẽ ngăn cản tình yêu ấy được “về bên nhau” thêm một lần nữa…

Anh vẫn thường bảo: anh tin, nếu là của nhau nhất định sẽ là của nhau. Tôi cũng tin vào điều đó, như tin, vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.

Rồi, tôi nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn, nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đủ sức đi hết một vòng tròn ấy, rồi gặp lại nhau, tiếp tục yêu nhau. Vì trái đất tròn, nên người ta cứ mải miết đi mà không biết đã sắp được gặp lại chưa, không bao giờ nhìn được đích đến, không bao giờ biết cả 2 đang cách nhau bao xa. Vì trái đất tròn, nên nếu một trong hai người mỏi mệt hay dừng chân lại trước, thì người kia sẽ vất vả vô cùng.

Nếu may mắn, cả hai cùng đủ sức, đi một vòng họ nhất định sẽ trở về bên nhau. Hoặc không, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài mà không sao đủ sức yêu nữa. Tệ hơn cả, là khi một trong hai người bỏ dở giữa chừng…

Vì trái đất tròn, nên tôi vẫn nghĩ, yêu thương là nắm tay nhau thật chặt. Nếu đã buông, đừng để họ lạc bạn quá xa. Vì, có vô vàn lí do lớn hơn niềm tin sẽ ngăn cản tình yêu ấy được “về bên nhau” thêm một lần nữa…

Blog comments powered by Disqus