Khi mới bắt đầu tình cảm với một cô gái, chàng trai thường bảo : Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Khi chia tay, mỗi người mỗi ngã, cũng chàng trai ấy nói: Rồi sẽ có một người tốt hơn anh, có thể khiến em hạnh phúc.
Tình yêu, suy cho cùng mà nói, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi vẫn thường thấy các mối tình xung quanh mình có cái kết tương tự thế. Hơn nữa, người nói những câu ấy vẫn là ở các chàng trai nhiều hơn. Chỉ khác, giờ con người ta ai cũng đều khôn ngoan cả, ai cũng cho rằng mình biết điều và giỏi giang hơn mấy tên bội bạc, cho nên không còn nói lời cũ kia, thì cũng thay thế rằng: Anh không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho em không, nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có.
Đại loại là thế. Những chàng trai khôn ngoan nói thế, hoặc những chàng trai chân thật ngốc nghếch cũng sẽ nói thế. Vẫn đều là hứa hẹn, và dễ khiến các cô gái mủi lòng.
Tôi bỗng nghĩ rằng, quả thực tình yêu rất giống những món đồ.
 Năm đầu tiên, người ta mua đồ.
Năm thứ hai, người ta chuyển chỗ kê đồ.
 Năm thứ ba, người ta chia đồ.

Khi mới bắt đầu tình cảm với một cô gái, chàng trai thường bảo : Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Khi chia tay, mỗi người mỗi ngã, cũng chàng trai ấy nói: Rồi sẽ có một người tốt hơn anh, có thể khiến em hạnh phúc.

Tình yêu, suy cho cùng mà nói, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi vẫn thường thấy các mối tình xung quanh mình có cái kết tương tự thế. Hơn nữa, người nói những câu ấy vẫn là ở các chàng trai nhiều hơn. Chỉ khác, giờ con người ta ai cũng đều khôn ngoan cả, ai cũng cho rằng mình biết điều và giỏi giang hơn mấy tên bội bạc, cho nên không còn nói lời cũ kia, thì cũng thay thế rằng: Anh không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho em không, nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Đại loại là thế. Những chàng trai khôn ngoan nói thế, hoặc những chàng trai chân thật ngốc nghếch cũng sẽ nói thế. Vẫn đều là hứa hẹn, và dễ khiến các cô gái mủi lòng.

Tôi bỗng nghĩ rằng, quả thực tình yêu rất giống những món đồ.

 Năm đầu tiên, người ta mua đồ.

Năm thứ hai, người ta chuyển chỗ kê đồ.

Năm thứ ba, người ta chia đồ.


  1. nhocktlx posted this
Blog comments powered by Disqus