Chúng ta không thể xoay đầu 180 độ về phía sau, cũng như không thể thấu thị hoàn toàn quá khứ. Cái khoảng không nằm ngoài tầm mắt ấy, được gọi là những nỗi nhớ không tên.Yoko Ogawa
Chúng ta không thể xoay đầu 180 độ về phía sau, cũng như không thể thấu thị hoàn toàn quá khứ. Cái khoảng không nằm ngoài tầm mắt ấy, được gọi là những nỗi nhớ không tên.

Yoko Ogawa
  1. nhocktlx posted this
Blog comments powered by Disqus