trinhthienlam:

Đứng giữa ngã tư của cuộc đời, chúng ta phân vân lựa chọn, do dự không quyết định. Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta không phải do sự việc quá phức tạp, cũng không phải do khả năng phán đoán của chúng ta không đủ mà là đối với sự lựa chọn giữa buông bỏ cái này và giữ lại cái kia, chúng ta không cam tâm bởi vì chúng ta muốn có được vi cá mà cũng muốn có được cả tay gấu. Những lúc thế này chúng ta cần phải hiểu rằng cho dù không từ bỏ cũng sẽ không có được. Hôm nay buông tay biết đâu ngày sau sẽ nhận được sự đáp lại càng nhiều hơn.Dịch : Thiên Lam

trinhthienlam:

Đứng giữa ngã tư của cuộc đời, chúng ta phân vân lựa chọn, do dự không quyết định. Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta không phải do sự việc quá phức tạp, cũng không phải do khả năng phán đoán của chúng ta không đủ mà là đối với sự lựa chọn giữa buông bỏ cái này và giữ lại cái kia, chúng ta không cam tâm bởi vì chúng ta muốn có được vi cá mà cũng muốn có được cả tay gấu. 

Những lúc thế này chúng ta cần phải hiểu rằng cho dù không từ bỏ cũng sẽ không có được. Hôm nay buông tay biết đâu ngày sau sẽ nhận được sự đáp lại càng nhiều hơn.

Dịch : Thiên Lam

 1. galleryphoto reblogged this from trinhthienlam
 2. mocthiendong reblogged this from trinhthienlam
 3. truclam reblogged this from trinhthienlam and added:
  Cần phải buông tay thôi …
 4. sutunho90 reblogged this from trinhthienlam
 5. lawliet90 reblogged this from trinhthienlam
 6. tataduong reblogged this from trinhthienlam
 7. meotyn reblogged this from trinhthienlam
 8. skyrainbow2018213 reblogged this from trinhthienlam
 9. love-nomore reblogged this from trinhthienlam
 10. dannie2907 reblogged this from trinhthienlam
 11. kidarida reblogged this from trinhthienlam
 12. hangkeomut reblogged this from trinhthienlam
 13. emmyhwang reblogged this from trinhthienlam
 14. tinhcadumucd10 reblogged this from trinhthienlam
 15. fungau reblogged this from dieuhuong
 16. kjmsarah reblogged this from trinhthienlam
 17. joorye reblogged this from trinhthienlam
 18. your-melonensaft reblogged this from trinhthienlam
 19. dieuhuong reblogged this from trinhthienlam and added:
  Đứng giữa ngã tư của cuộc đời, chúng ta phân vân lựa chọn, do dự không quyết định. Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của...
 20. bimpossible reblogged this from trinhthienlam and added:
  Đứng giữa ngã tư của cuộc đời, chúng ta phân vân lựa chọn, do dự không quyết định. Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của...
 21. nhocktlx reblogged this from trinhthienlam
 22. thuyphuong0802 reblogged this from trinhthienlam
 23. yukitran reblogged this from trinhthienlam
Blog comments powered by Disqus